welder

Monissa työtehtävissä edellytetään turvavarusteita, joiden tarkoituksena on pitää huolta työntekijöiden ja työmaa-alueella tai toimipisteessä vierailevien turvallisuudesta. On tärkeää, että itselle sopivat ja työpaikalla käytössä olevat turvavälineet valitaan huolellisesti, jotta niistä saa parhaan mahdollisen avun tiukan paikan tullessa. Turvavarusteiden on oltava käyttäjälleen sopivia, ja ne ovat henkilökohtaisia.

Pelkkä varusteiden käyttö ei kuitenkaan riitä, vaan niitä on osattava käyttää asianmukaisella tavalla, ja niiden kunto on tarkistettava säännöllisesti. Mikäli turvavarusteissa huomataan puutteita, kuten esimerkiksi käytön mukanaan tuomia kulumia, jotka vaikuttavat niiden tarjoamaan suojaukseen, on ne uusittava.

Turvavarusteiden huonolla kunnolla tai puutteellisuudella voi pahimmassa tapauksessa olla vakavia seurauksia. Jos tapahtuu onnettomuus, jonka syyksi havaitaan turvallisuustekijöiden laiminlyönti, voi vakuutusyhtiö evätä mahdolliset korvaukset. Pahimmassa tapauksessa riittämättömien tai rikkinäisten turvavarusteiden käytöstä voi seurata jopa elinikäinen ruumiinvamma tai kaikkein ikävimmässä skenaariossa peräti hengen menetys. Laiminlyönnistä saattaa joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen, joka voi johtaa taloudellisiin korvauksiin tai muihin rangaistuksiin. Lyhyesti sanottuna on siis todella tärkeää, että välineet ovat asianmukaisella tolalla, ja että niitä käytetään poikkeuksetta.

Turvavarusteista huolehtiminen on usein hyvin yksinkertaista, ja siihen tuhraantuu vain hieman aikaa ja huolenpitoa. Varusteista huolehtimisen tulisikin sisältyä työaikaan, tai sitä varten pitäisi olla erillinen turvallisuusvastaava, joka huolehtii siitä, että kaikkien työntekijöiden varusteet pysyvät huollettuina. Paras keino systemaattiseen turvavarusteista huolehtimiseen on se, että viikossa tai kuukaudessa on tietty päivä, jolloin varusteet käydään kohta kohdalta läpi, ja niille suoritetaan vaadittavat huoltotoimenpiteet. Tutustumme tässä artikkelissa yksinkertaisiin tapoihin, joiden avulla työskennellä huolettomammin, ja kuinka pidentää turvavarusteiden käyttöikää.

Palohälyttimen testaus

Palohälytin on edullinen mutta erittäin hyödyllinen turvavaruste, joka kertoo mahdollisesta tulipalosta. Sen ylläpidosta on kuitenkin syytä olla tarkkana, sillä laitteella, joka ei toimi, ei hätätilanteessa tee mitään.

Palovaroittimen toimintakunto tulee testata säännöllisesti, mikä onnistuu helposti nappia painamalla. Mikäli laite toimii, ei ole syytä huoleen. Jos laite on mykkä testistä huolimatta, kannattaa ensimmäisenä vaihtaa paristot ja katsoa, alkaako se sitten toimia. Mikäli palovaroitin ei muutoksesta huolimatta käynnisty, on aika hankkia uusi laite.

Palovaroitin on lähes poikkeuksetta jokaisesta suomalaiskodista löytyvä turvavaruste, jonka ansiosta vuosittain pelastuu useita ihmishenkiä. Palovaroitin on syytä sijoittaa useampaan huoneeseen, jotta mahdollinen savu tai tulipalo huomataan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Käsisammuttimien huoltaminen

Käsisammutin on usein viranomaisten määräämä tai säädösten edellyttämä varuste, joka on erittäin tarpeellinen mahdollisessa tulipalotilanteessa. On tärkeää, että jokainen työntekijä on selvillä sen paikasta, jotta siitä saa hätätilanteessa mahdollisimman pikaisesti apua. Nopeasti roihua sammuttava laite auttaa onnettomuustilanteissa ja voi ehkäistä palon leviämistä muualle, esimerkiksi rakenteisiin.

Harva kuitenkaan muistaa, että käsisammutin ei välttämättä toimi oston jälkeen ikuisesti, vaan laitteen omistajan tulee huoltaa se säännöllisesti. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto edellyttää säännöllistä tarkastusta, jonka tiheys riippuu säilytysolosuhteista. Laite tulee tarkistaa vähintään kerran vuodessa, mikäli käsisammutinta säilytetään paikassa, jossa on kosteutta, tärinää, lämpötilojen vaihtelua tai pakkasta. Tarkastus kerran kahdessa vuodessa riittää, mikäli palosammutinta säilytetään sisätiloissa kuivassa ja tasalämpöisissä olosuhteissa. Vuosihuollon voi suorittaa Tukesin vaatimukset täyttävissä yrityksissä.

Sammutuspeite

Työpaikkojen taukotiloissa, joissa on esimerkiksi sähköliesi, on saatavilla sammutuspeite, jonka avulla mahdolliset pienet tulipalot saadaan näppärästi tukahdutettua. Sammutuspeitteen hinta on todella edullinen, reilusti alle 30 euroa, ja se on todella kätevä apuväline mahdollisen pikkupalon yllättäessä.

Nostokaluston ja telineiden tarkistus

Työsuojelumääräykset edellyttävät rakennustyömailla viikoittaisia kunnossapitotarkastuksia, mutta toisinaan käyttäjän on hyvä katsastaa vapaaehtoisesti, että laite toimii. Esimerkiksi nostolaitteet ovat erittäin massiivisia kokonaisuuksia ja jos niissä ilmenee yllättävää vikaa, voi seurauksena olla vakava, hengenvaarallinen onnettomuus.

Ennen esimerkiksi rakennustelineelle astumista on hyvä tarkistaa kerran, että sen ohjaus toimii normaalisti, jottei teline putoa alas sille asetetulta tasolta. Pistokoe on hyvä tehdä etenkin, jos kyseessä on vanha laite, jossa on aiemmin ilmennyt ongelmia. Valitettavan usein tällaisiin seikkoihin kiinnitetään toden teolla huomiota vasta sitten, kun onnettomuus on jo tapahtunut.

Kypärän käyttö

Kypärä on yksi keskeisimmistä turvallisuusvarusteista työmailla ja pakollinen monilla työpaikoilla. Se on pieni mutta helppo tapa torjua vakavia vahinkoja, kuten aivovammoja tai -tärähdyksiä. Sen merkitys korostuu erityisesti tilanteissa, joissa päähän putoaa jokin painava esine. Suomalaisilla työmailla kypärää käytetään empiiristen tutkimustemme perusteella todella tunnollisesti, mutta monessa muussa maassa tilanne on varsin toisenlainen. Esimerkiksi Etelä-Eurooppaan suuntautuvan kesälomamatkan aikana rakennustyömailla näkee työntekijöitä, joista yhdelläkään ei päässään kypärää.

Kypärän kunnosta on pidettävä hyvää huolta. On todella tärkeää tarkastaa kypärän kunto joka kerta ennen sen päähän asettamista. Tarkastuskerran aikana on syytä katsoa, ettei päähineeseen ole tullut yllättäviä vaurioita, jotka voivat heikentää sen kuntoa. Jos kunto on huono, on syytä vaihtaa se välittömästi toiseen. Työmaakypäröihin pätee sama kuin pyöräilykypäröihin: se suojaa optimaalisesti ainoastaan silloin, kun siihen ei ole osunut iskuja tai se ei ole kolhiintunut.

Toinen huomiota vaativa seikka on kypärän lukko, jonka toimivuus kannattaa varmistaa jokaisella kerralla. Mikäli se reistailee, on syytä ottaa kypärä välittömästi pois käytöstä. Jos se ei lukkiudu kunnolla, saattaa asialla olla onnettomuustilanteessa vakavia seurauksia – pahimmassa tapauksessa kypärä voi avautua ja lähteä pois päästä mahdollisessa iskussa. Näin ollen pienikin kypärään liittyvä laiminlyönti tai piittaamattomuus voi koitua käyttäjälle todella vahingolliseksi, mikäli siitä ei pidetä huolta.

Työmailla ja tuotantolaitoksissa nousevat esiin vastuukysymykset: työntekijät ovat luonnollisesti vakuutettuja työpaikallaan, mutta mikäli turvavarusteiden käytössä tai kunnossa ilmenee puutteita, voi työnantaja joutua viimeistään mahdollisen onnettomuuden edessä todelliseen liemeen. Vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään oikeanlaisella koulutuksella, pistokokeilla ja säännöllisillä tarkastuksilla, mutta aina sekään ei riitä.