Henkilsuojaimet rakennustyss Kytn opas

Informatiivisena ja luovana kirjoittajana annan energiaa aiheeseen ‘Johdatus Henkilösuojaimet rakennustyössä: Käytön opas‘. Sukelletaan rakennustyön henkilökohtaisten suojavarusteiden maailmaan.

Rakennustyömaat voivat olla vaarallisia, minkä vuoksi on erittäin tärkeää, että‘Henkilösuojaimet rakennustyössä: Käytön opas‘ turvallisuuden varmistamiseksi. Tämä kattava opas valistaa sinua henkilökohtaisten suojavarusteiden oikeasta käytöstä ja merkityksestä rakennusalalla.

Tästä oppaasta löydät oleellista tietoa erityyppisistä henkilönsuojaimista, kuten kypäristä, suojalaseista, käsineistä, hengityssuojaimista ja turvakengistä. Niiden oikean valinnan ja käytön ymmärtäminen on elintärkeää, jotta voit suojautua mahdollisilta riskeiltä ja onnettomuuksilta rakennustyömailla.

Lisäksi tämä opas tarjoaa arvokasta tietoa PPE:n käyttöön rakennustöissä liittyvistä oikeudellisista vaatimuksista. Tutustumalla näihin säännöksiin varmistat, että noudatat viranomaisstandardeja ja suojaudut rangaistuksilta tai oikeudellisilta seuraamuksilta.

‘Henkilösuojaimet rakennustyössä: Käytön opas” korostaa myös suojavarusteiden säännöllisen huollon ja tarkastuksen merkitystä. Tarkastamalla säännöllisesti vaurioiden tai vikojen varalta takaat, että varusteesi pysyvät erittäin tehokkaina koko käyttöikänsä ajan.

Yksittäisiä henkilönsuojaimia koskevien tietojen lisäksi tässä oppaassa korostetaan turvallisuusajattelun merkitystä rakennushankkeissa työskenneltäessä. Se edistää riskinarvioinnin ja vaarojen ennaltaehkäisyn kulttuuria kannustamalla työntekijöitä toimimaan ennakoivasti mahdollisten vaarojen tunnistamisessa ja ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin niiden lieventämiseksi.

Tutustumalla tähän kattavaan oppaaseen henkilökohtaisista suojavarusteista rakennustyössä varustat itsesi tiedolla, joka voi pelastaa ihmishenkiä. Muista, että huolellinen henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö ei ainoastaan suojaa sinua, vaan edistää myös turvallisemman työympäristön luomista kaikille rakennusalalla työskenteleville.

Rakentaminen ilman henkilönsuojaimia on kuin yrittäisi rakentaa hiekkalinnaa hurrikaanin aikana – se saattaa vaikuttaa hauskalta, mutta lopputulos on vain katastrofi, joka odottaa tapahtumista.

Henkilökohtaisten suojavarusteiden (PPE) merkitys rakennustyössä

Henkilökohtaisten suojavarusteiden (PPE ) käyttö on ratkaisevan tärkeää rakennustyössä. Se varmistaa työntekijöiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarjoamalla tarvittavan suojan mahdollisia vaaroja vastaan. Henkilönsuojaimiin kuuluvat esimerkiksi suojakypärät, suojalasit, käsineet ja näkyvä vaatetus.

Rakennustyömaat ovat täynnä erilaisia riskejä, jotka voivat johtaa onnettomuuksiin ja loukkaantumisiin. Ilman asianmukaista henkilönsuojainta työntekijät altistuvat vaaroille, kuten putoaville esineille, lentäville roskille ja haitallisille aineille. Käyttämällä asianmukaisia varusteita he voivat merkittävästi vähentää loukkaantumismahdollisuuksiaan ja ylläpitää turvallista työympäristöä.

Kypärät ovat välttämättömiä pään suojaamiseksi putoavilta esineiltä ja yläpuolella olevilta vaaroilta. Ne muodostavat tukevan esteen, joka voi mahdollisesti pelastaa ihmishenkiä tapauksissa, joissa esineitä putoaa korkealta. Suojalasit suojaavat silmiä pölyhiukkasilta, lentäviltä roskilta ja vahvoilta kemikaaleilta, jotka voivat aiheuttaa vakavia vaurioita tai sokeutta.

Lisäksi suojakäsineet suojaavat käsiä viilloilta, palovammoilta, hiertymiltä ja vaarallisilta aineilta. Tehtävän mukaan on käytettävä erityyppisiä käsineitä – viiltosuojakäsineitä, kun käsitellään teräviä työkaluja tai materiaaleja, ja kemikaalinkestäviä käsineitä, kun käsitellään syövyttäviä aineita.

Näiden tuotteiden lisäksi näkyvä vaatetus on ratkaisevan tärkeää rakennustyöntekijöille, jotka altistuvat liikenteelle tai raskaille koneille. Niiden avulla muut näkevät heidät helposti työmaalla ja minimoidaan liikkuvien ajoneuvojen kanssa tapahtuvien onnettomuuksien riski.

Kaiken kaikkiaan henkilökohtaisilla suojavarusteilla (PPE ) on korvaamaton rooli työntekijöiden turvallisuuden varmistamisessa rakennustyömailla. Investoimalla laadukkaisiin varusteisiin ja noudattamalla ahkerasti turvallisuusprotokollia työnantajat voivat suojella työntekijöitään mahdollisilta vaaroilta ja luoda turvallisen työympäristön. Muista: Turvallisuus ensin!

Jos rakennustyöntekijät olisivat supersankareita, heidän henkilökohtaiset suojavarusteensa olisivat heidän superpukunsa, jotka suojaisivat heitä kaikilta rakennustyömaan vaarallisilta tekijöiltä.

Erilaiset henkilökohtaiset suojavarusteet rakentamisessa

Rakennustyömailla henkilökohtaiset suojavarusteet ovat ratkaisevan tärkeitä. On olemassa erityyppisiä henkilönsuojaimia, joita työntekijöiden olisi käytettävä varmistaakseen turvallisuutensa työssä. Tutustutaanpa joihinkin näistä olennaisista varusteista.

 1. Aloitetaan päänsuojaimista, ja suojakypärät ovat rakennustyöntekijöiden välttämättömiä. Ne suojaavat päätä putoavilta esineiltä tai mahdollisilta ylhäältä tulevilta iskuilta ja vähentävät vakavien vammojen riskiä.
 2. Seuraavaksi tulevat silmien ja kasvojen suojaimet. Suojalasit tai suojalasit suojaavat silmiä lentäviltä roskilta, kemikaaleilta tai haitallisilta aineilta, joita rakennustyömailla saattaa esiintyä. Kasvonsuojat suojaavat kasvoja lisäksi ammuksilta tai vaarallisilta aineilta.
 3. Hengityksensuojaimet ovat välttämättömiä, kun työskennellään pölyisissä ympäristöissä tai alueilla, joilla on riski hengittää haitallisia hiukkasia tai kaasuja. Nämä hengityssuojaimet auttavat suodattamaan epäpuhtaudet pois ja säilyttämään käyttäjänsä puhtaan ilmansaannin.
 4. Käsien suojaus on myös elintärkeää rakennustöissä. Kestävistä materiaaleista, kuten nahasta, valmistetut käsineet suojaavat viilloilta, hankauksilta, kemikaaleilta ja sähköriskeiltä. Ne varmistavat, että työntekijät voivat käsitellä työkaluja ja materiaaleja turvallisesti ja minimoida riskit.
 5. Jalkojen suojaus on tärkeää, jotta vältytään liukastumisista, kompastumisista ja putoamisista johtuvilta vammoilta rakennustyömailla. Teräskärkiset saappaat suojaavat jalkoja painavilta esineiltä ja mahdollisilta vaaroilta, kuten nauloilta tai muilta teräviltä esineiltä, jotka voivat läpäistä tavalliset jalkineet.
 6. Kuulonsuojaimet ovat ratkaisevan tärkeitä meluisissa rakennusympäristöissä, joissa pitkäaikainen altistuminen kovalle melutasolle voi johtaa kuulovaurioihin. Korvatulpat tai kuulosuojaimet auttavat vähentämään liiallista melutasoa ja suojaamaan työntekijöiden kuuloa.

Muista, että asianmukaisten henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö kuhunkin tehtävään on elintärkeää työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi rakennustyömailla. Henkilönsuojaimet suojaavat luotettavasti erilaisilta vaaroilta, joten niillä on merkittävä rooli onnettomuuksien ehkäisemisessä ja turvallisen työympäristön ylläpitämisessä.

Suojaa itsesi, sillä tämän vaiheittaisen oppaan lukeminen henkilönsuojainten oikeasta käytöstä voi pelastaa henkesi… ja säästää sinut kiusalliselta keskustelulta viikatemiehen kanssa.

Vaiheittainen opas henkilökohtaisten suojavarusteiden oikeasta käytöstä

Henkilökohtaiset suojavarusteet ovat rakennusalalla ratkaisevan tärkeitä työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi. Tässä on vaiheittainen opas siitä, miten henkilösuojaimia käytetään oikein tapaturmien ja loukkaantumisten riskin minimoimiseksi.

 1. Pään suojaus:
  • Käytä suojakypärää suojautuaksesi putoavilta esineiltä tai päävammoilta.
  • Varmista, että suojakypärä istuu tukevasti ja että sitä käytetään koko työpäivän ajan.
 2. Silmien ja kasvojen suojaus:
  • Laita suojalasit tai suojalasit suojaamaan silmiäsi roskilta, pölyltä tai kemikaaleilta.
  • Käytä tarvittaessa kokokasvosuojia lisäsuojaksi lentäviä materiaaleja vastaan.
 3. Kuulonsuojaimet:
  • Käytä korvatulppia tai kuulosuojaimia äänekkäissä ympäristöissä kuulovaurioiden välttämiseksi.
  • Varmista, että ne istuvat hyvin ja vaimentavat riittävästi melua.
 4. Hengityksensuojaus:
  • Käytä hengityssuojainta, jos on mahdollista altistua haitallisille ilmassa oleville aineille.
  • Noudata asianmukaisia sovitusohjeita ja varmista, että hengityssuojain antaa tarvittavan suojan tason.
 5. Käsien suojaus:
  • Käytä tehtävään sopivia käsineitä, kuten viiltosuojakäsineitä terävien esineiden käsittelyyn tai kemikaalinkestäviä käsineitä vaarallisten aineiden kanssa työskenneltäessä.
  • Tarkasta käsineet säännöllisesti kulumisen merkkien varalta.
 6. Jalkojen suojaus:
  • Käytä turvakenkiä, joissa on teräksinen kärjyssuojus ja liukastumista estävät pohjat, jotta jalkasi ovat suojassa raskailta esineiltä tai mahdolliselta liukastumiselta.
  • Varmista, että saappaat istuvat kunnolla ja että ne ovat mukavat käyttää koko päivän.

Muista, että henkilökohtaisten suojavarusteiden oikea käyttö on tärkeää työpaikan vaarojen vähentämiseksi. Noudattamalla näitä ohjeita voit asettaa turvallisuutesi etusijalle rakennustyömailla.

On tärkeää, ettet unohda muita henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöön liittyviä olennaisia yksityiskohtia. Noudata aina erityisiä alan määräyksiä, kuten ANSI/ISEA-standardeja, kun valitset henkilönsuojaimia. Tarkasta lisäksi henkilönsuojaimesi säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta ja vaihda ne tarvittaessa nopeasti. Asianmukainen huolto varmistaa optimaalisen suorituskyvyn työtehtävien aikana ja minimoi riskit tehokkaasti.

Muista, että PPE:n tarkastaminen on kuin exäsi sosiaalisen median tarkistaminen: se on aikaa vievää, mutta välttämätöntä odottamattomien katastrofien välttämiseksi.

Henkilönsuojainten huolto ja tarkastus

Henkilönsuojainten (PPE ) säännöllinen huolto ja tarkastus on ratkaisevan tärkeää niiden turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi. Huoltamalla ja tarkastamalla henkilönsuojaimet säännöllisesti voit puuttua mahdollisiin ongelmiin tai vaurioihin ennen kuin niistä tulee vaaratekijöitä.

Seuraavassa on yksinkertainen 5-vaiheinen opas henkilönsuojainten tehokkaaseen huoltoon ja tarkastukseen:

 1. Puhdista henkilönsuojaimesi säännöllisesti: Puhdista henkilönsuojaimesi asianmukaisesti valmistajan ohjeiden tai alan standardien mukaisesti. Käytä asianmukaisia puhdistusaineita ja -menetelmiä poistaaksesi lian, roskat tai epäpuhtaudet, jotka voivat vaarantaa varusteiden tehokkuuden.
 2. Tarkista, onko niissä vaurioita: Tarkasta henkilönsuojaimesi mahdollisten vaurioiden, kuten halkeamien, repeämien, kuluneiden hihnojen tai puuttuvien osien varalta. Nämä vauriot voivat heikentää merkittävästi varusteiden suojauskykyä, ja ne on korjattava välittömästi.
 3. Testaa toimivuus: Varmista, että kaikki henkilönsuojaimesi ominaisuudet ja toiminnot toimivat oikein. Tarkista esimerkiksi, että kiinnikkeet ovat tukevasti paikoillaan, säädettävät hihnat toimivat oikein ja kaikki elektroniset komponentit ovat täysin toimintakuntoisia.
 4. Säilytä oikein: Säilytä henkilönsuojaimesi puhtaassa ja kuivassa paikassa, jossa ei ole suoraa auringonvaloa tai äärimmäisiä lämpötiloja, kun sitä ei käytetä. Vääränlainen varastointi voi nopeuttaa varusteiden kulumista ja vähentää niiden käyttöikää ja tehokkuutta.
 5. Vaihda kuluneet osat säännöllisesti: Ajan myötä tietyt henkilönsuojaimesi osat voivat kulua säännöllisen käytön tai ankarille olosuhteille altistumisen vuoksi. On tärkeää tunnistaa nämä kuluneet osat ja vaihtaa ne nopeasti optimaalisen suojan säilyttämiseksi.

Muista, että jokaisella henkilönsuojaimella on omat huoltovaatimuksensa; siksi on tärkeää tutustua valmistajan ohjeisiin tai alan ohjeisiin, jotta saat yksityiskohtaista tietoa siitä, miten erityyppisiä henkilönsuojaimia huolletaan tehokkaasti.

Noudattamalla näitä vaiheita huolellisesti voit varmistaa, että henkilönsuojaimesi pysyvät turvallisina, luotettavina ja tehokkaina koko niiden suunnitellun käyttöiän ajan.

Panostamalla aikaa asianmukaiseen kunnossapitoon maksimoit varusteidesi käyttöiän ja edistät myös turvallisempaa työympäristöä itsellesi ja työtovereillesi.

Oikean henkilönsuojaimen valinta on kuin oikean supersankarin asun valinta – kyse on tyylistä, suojasta ja siitä, että toivot salaa, että se antaa sinulle supervoimia.

Vinkkejä oikeiden henkilökohtaisten suojavarusteiden valintaan

Oikeiden henkilökohtaisten suojavarusteiden valitseminen on ratkaisevan tärkeää rakennustyön turvallisuuden varmistamiseksi. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, jotka auttavat sinua valitsemaan tarpeisiisi parhaiten sopivan henkilönsuojaimen:

 • Tunnista mahdolliset vaaratekijät: Ennen kuin valitset henkilönsuojaimet, arvioi työmaallasi mahdollisesti esiintyvät erityiset riskit. Tällaisia voivat olla esimerkiksi putoavat esineet tai altistuminen vaarallisille kemikaaleille.
 • Tutki ja valitse sopiva henkilönsuojain: Kun olet tunnistanut vaarat, tutki ja valitse erityyppiset henkilönsuojaimet, jotka suojaavat näitä riskejä vastaan. Näitä voivat olla esimerkiksi suojakypärät, suojalasit, käsineet tai hengityssuojaimet.
 • Varmista asianmukainen istuvuus: Henkilönsuojainten asianmukainen istuvuus on olennaisen tärkeää niiden tehokkuuden kannalta. Varmista, että kokeilet erikokoisia ja -tyylisiä varusteita löytääksesi sen, joka tarjoaa parhaan mahdollisen mukavuuden ja suojauksen estämättä liikkuvuutta.
 • Tarkista sertifioinnit ja huoltovaatimukset: Etsi PPE-laitteita, jotka täyttävät alan standardit ja joilla on kaikki tarvittavat sertifioinnit. Ymmärrä myös huoltovaatimukset, jotta voit varmistaa sen pitkäikäisyyden ja jatkuvan tehokkuuden.

Muista, että nämä ovat vain muutamia ohjeita, joiden avulla voit aloittaa oikeiden henkilönsuojainten valinnan. Kullakin työmaalla voi olla yksilölliset vaatimukset, joten ota aina yhteyttä turvallisuusalan ammattilaisiin ja noudata kaikkia annettuja lisämääräyksiä tai suosituksia.

Kaiken kaikkiaan turvallisuuden asettaminen etusijalle käyttämällä asianmukaisia henkilönsuojaimia vähentää merkittävästi onnettomuuksien ja loukkaantumisten riskiä rakennustyömailla.

Mene nyt ulos ja suojaa itsesi rakennushankkeita toteuttaessasi!

Kiinnittäkää turvavarusteet, sillä olemme sukeltamassa rakennusmaailmaan, jossa suojakypärät ovat uusi muoti-ilmiö!

Turvallisuusohjeet ja parhaat käytännöt henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöön rakennustöissä

Henkilökohtaisilla suojavarusteilla on ratkaiseva merkitys rakennustyöntekijöiden turvallisuuden varmistamisessa. Seuraavassa on joitakin olennaisia ohjeita ja parhaita käytäntöjä henkilönsuojainten käyttöön rakennustöissä:

 • Käytä aina kyseiseen tehtävään sopivaa henkilönsuojainta. Tähän voi kuulua suojakypärä, suojalasit, korvasuojaimet, käsineet ja näkyvä vaatetus.
 • Tarkasta henkilönsuojaimesi säännöllisesti varmistaaksesi, että ne ovat hyvässä kunnossa. Vaihda vaurioituneet tai kuluneet varusteet välittömästi.
 • Sovita henkilönsuojaimesi oikein niiden tehokkuuden maksimoimiseksi. Säädä hihnoja ja kiinnikkeitä tarpeen mukaan varmistaaksesi turvallisen ja mukavan istuvuuden.
 • Noudata valmistajan ohjeita henkilönsuojaimen käytöstä ja huollosta. Tähän sisältyy asianmukainen puhdistus, varastointi ja vaihtoaikataulut.
 • Kouluttaudu työalueesi mahdollisista vaaroista ja siitä, miten henkilönsuojaimesi voi suojata sinua. Pysy ajan tasalla turvallisuusstandardien ja -välineiden uusista kehityssuuntauksista.

Rakennustyömaiden turvallisuuden lisäämiseksi on tärkeää ottaa huomioon joitakin muita yksityiskohtia:

 • Kannusta kaikkia työntekijöitä noudattamaan PPE:n käytön kulttuuria. Korostakaa henkilökohtaisen vastuun merkitystä turvallisessa työssä pysymisessä.
 • Tarkastele ja päivitä turvallisuuskäytäntöjä säännöllisesti, jotta ne vastaavat muuttuvia säännöksiä ja alan parhaita käytäntöjä.

Näitä ohjeita noudattamalla voimme varmistaa, että työntekijät ovat suojassa mahdollisilta vaaroilta käyttämällä jatkuvasti asianmukaisia henkilönsuojaimia. Muista, että turvallisuuden asettaminen etusijalle johtaa tuottavampaan ja turvallisempaan työympäristöön.

Täydellisen työympäristön rakentaminen: jossa suojavarusteet täyttävät turvallisuusstandardit eikä kenenkään tarvitse pelätä, että hän saa sakkoja.

Johtopäätökset:

Rakennustyön turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi on ratkaisevan tärkeää käyttää asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE). Henkilösuojaimet rakennustyössä, mukaan lukien kypärät, käsineet ja suojalasit, ovat ratkaisevassa asemassa onnettomuuksien ja loukkaantumisten ehkäisemisessä rakennustyömailla.

Kypärän käyttö on välttämätöntä pään suojaamiseksi putoavilta esineiltä tai onnettomuuksilta, joita voi sattua rakennustyömailla. Se antaa tarvittavan pehmusteen ja vaimentaa mahdollisten vaarojen aiheuttamat iskut. Samoin käsineet ovat välttämättömät, jotta kädet voidaan suojata teräviltä esineiltä, kemikaaleilta tai sähköiskuilta, joita työntekijät saattavat kohdata työtehtäviensä aikana.

Suojalasit ovat toinen olennainen osa henkilönsuojaimia, sillä ne suojaavat silmiä roskilta, pölyhiukkasilta tai haitallisilta aineilta, jotka voivat aiheuttaa vakavia vaurioita joutuessaan kosketuksiin silmien kanssa. Työntekijöiden on muistettava käyttää suojalaseja asianmukaisesti aina työmaalla työskennellessään.

Lisäksi on tärkeää, että työnantajat ja työntekijät tarkastavat ja huoltavat henkilönsuojaimet säännöllisesti. Näin varmistetaan, että ne pysyvät hyvässä kunnossa ja tarjoavat parhaan mahdollisen suojan tarvittaessa. Säännölliset tarkastukset auttavat myös havaitsemaan mahdolliset vauriot tai kulumat, jotka voivat heikentää varusteiden tehokkuutta.

Lisäksi olisi annettava asianmukaista koulutusta siitä, miten henkilönsuojaimia käytetään oikein. Työntekijöiden on ymmärrettävä, miksi kukin varuste on välttämätön ja miten se voi turvata heidän hyvinvointinsa eri tilanteissa. Lisäämällä tietoisuutta turvallisuustoimenpiteistä ja varmistamalla, että PPE:n käyttöä noudatetaan, sekä työnantajat että työntekijät edistävät turvallisempaa työympäristöä.

Usein kysytyt kysymykset

1. Mitä ovat henkilökohtaiset suojavarusteet (PPE) rakennustyössä?

Henkilönsuojaimilla tarkoitetaan laitteita tai vaatteita, jotka on suunniteltu suojaamaan työntekijöitä mahdollisilta työpaikan vaaroilta. Rakennusalalla henkilönsuojaimiin voivat kuulua kypärät, suojalasit, käsineet, näkyvä vaatetus ja turvajalkineet.

2. Miksi PPE:n käyttö rakennustyömailla on tärkeää?

Rakennustyömailla on usein erilaisia riskejä ja vaaroja, kuten putoavia esineitä, kemikaalialtistuksia ja melua. Henkilönsuojaimet auttavat vähentämään näitä riskejä tarjoamalla fyysisen esteen työntekijöiden ja mahdollisten vaarojen välille. Se vähentää huomattavasti vammojen tai onnettomuuksien mahdollisuutta.

3. Millaisia henkilönsuojaimia käytetään yleisesti rakennustöissä?

Rakennustöissä yleisesti käytettyihin henkilönsuojaimiin kuuluvat suojakypärät, suojalasit, korvatulpat tai kuulosuojaimet, käsineet, turvakengät, näkyvyysliivit ja hengityksensuojaimet, kuten maskit tai hengityssuojaimet.

4. Miten henkilönsuojaimia on käytettävä ja huollettava oikein?

Henkilönsuojaimia on aina käytettävä valmistajan ohjeiden ja mahdollisten erityisohjeiden mukaisesti. Se olisi tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta ja vaihdettava tarvittaessa. Likaiset tai saastuneet henkilönsuojaimet on puhdistettava tai hävitettävä asianmukaisesti niiden tehokkuuden säilyttämiseksi.

5. Kuka on vastuussa henkilönsuojainten tarjoamisesta rakennustyömaalla?

Vastuu henkilönsuojainten tarjoamisesta rakennustyömaalla on yleensä työnantajalla tai työmaan johtajalla. He ovat vastuussa vaarojen arvioinnista, asianmukaisen henkilönsuojaimen valinnasta ja sen varmistamisesta, että se on kaikkien työntekijöiden saatavilla.

6. Voivatko työntekijät kieltäytyä käyttämästä henkilönsuojainta?

Työntekijöiden olisi ymmärrettävä PPE:n käytön tärkeys ja sen käyttämättä jättämisen mahdolliset riskit. Jos työntekijällä on kuitenkin perusteltu syy uskoa, että tarjottu henkilönsuojain on riittämätön tai vaarallinen, hänen on ilmoitettava asiasta viipymättä esimiehelleen tai työsuojeluvaltuutetulle.