Turvavälineet ja -varusteet ovat kohtuuhintaisia henkivakuutuksia, joiden ansiosta voidaan välttyä kuolemantapauksilta, loukkaantumisilta ja onnettomuuksilta. Niiden käyttöön liittyvät asetukset on määritelty laissa, mutta työmaalla on hyvä varautua mieluummin liiallisesti kuin liian huonosti ennalta arvaamattomien tilanteiden välttämiseksi.

Turvavälineiden ja -varusteiden merkitystä on mahdotonta korostaa liikaa, sillä fyysinen työ asettaa aina omat riskinsä. Mikäli onnettomuus tapahtuu, voi vakuutusyhtiö evätä korvaukset tai käynnistää tutkinnan, jonka aikana selvitetään perusteellisesti, onko työnantaja täyttänyt velvollisuutensa. Jos työnantajalle on epäselvää, mitä kaikkea hänen tulee antaa työntekijöilleen, on hyvä olla yhteydessä paikalliseen Aluehallintovirastoon tai yhteiskumppanina toimivaan työterveyshuoltoon. Korkein mahdollinen turvallisuustaso on kaikkien osapuolten etu ja sen avulla voi välttää mahdolliset henkilövahingot sekä jatkotoimenpiteet.

Vaikka työturvallisuuteen liittyvät kysymykset koskevat turvavälineiden osalta lähinnä työmaita ja tuotantolaitoksia, liittyy myös muihin työpaikkoihin omat turvallisuusriskinsä. Yksi näistä on sosiaali- ja terveydenhuoltoala, jolla oman riskinsä muodostavat tartuntataudit, arvaamattomasti käyttäytyvät, mahdollisesti aggressiiviset potilaat ja esimerkiksi pistämistilanteisiin liittyvät onnettomuudet ja virheet. Tiedostamme laajasti nämäkin seikat, ja sen, kuinka tärkeitä asianmukaiset työvarusteet ovat terveydenhuoltohenkilöstön kohdalla, mutta tällä kertaa perehdymme tilanpuutteen vuoksi ainoastaan työmaa- ja tuotantolaitosturvallisuuteen.

Raskaat osat voivat aiheuttaa vaaratilanteita

Raskaat, painavista materiaaleista valmistetut osat voivat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita työmailla ja tehtaissa. Vaikka työntekijällä olisi pitkä kokemus omalta alaltaan, voi esimerkiksi nosturin tai lastauslaitteen äkillinen romahdus aiheuttaa välittömän vaaran. Tämän vuoksi työnantajan tulee antaa työntekijöille asianmukaiset varusteet ja velvoittaa heitä käyttämään niitä, jotta ennalta arvaamattomatkin vaaratilanteet pystytään välttämään. Pelkät asianmukaiset varusteet eivät riitä, vaan niitä on myös huollettava asianmukaisesti.

Työnantajan tulee ehdottomasti hankkia asianmukainen kypärä tai mieluiten kypäräpaketti, joka sisältää kypärän lisäksi kuulo- ja silmäsuojaimet ja jonka avulla voi suojautua esimerkiksi äkillisiltä voimakkailta ääniltä tai putoavista, ympäriinsä lentelevistä palasista. Monissa tehtävissä edellytetään myös hengityssuojaimen käyttöä.

Edellä mainittujen ohella turvakengät ovat erittäin hyödylliset etenkin, jos on riskinä, että esimerkiksi satojen tai tuhansien kilojen painoinen teräsmassa voi pudota hetkenä minä hyvänsä jalkojen päälle. Turvavarusteiden on oltava työntekijälle sopivan kokoiset. Kirkkaanväriset huomioliivit ovat kullanarvoisia vaara- ja uhkatilanteiden torjumisessa ja ennaltaehkäisyssä.

Suojaudu kemikaaleilta huolellisesti

Kemikaalit aiheuttavat pahimmassa tapauksessa peruuttamatonta vahinkoa, joka voi johtaa työkyvyttömyyteen tai hengen menetykseen. Erityisesti syövyttävät kemikaalit ovat tuhoisia aineita, joilta on välttämätöntä suojautua erittäin tarkasti. Pelkät ihoa suojaavat varusteet eivät riitä, vaan myös silmät ja hengitystiet tulee suojata huolellisesti.

Kemikaalien kanssa on hyvä käyttää erikoisnaamareita, joiden tarkoituksena on suojata käyttäjää roiskeilta tai hajuilta. Niiden avulla on mahdollista peittää myös limakalvoalueita eli suuta ja sieraimia. Näiden kahden herkän alueen suojaaminen myös mahdollistaa, ettei syövyttävää ainetta leviä sisäelimiin, kuten keuhkoihin ja kurkkuun.

Kemikaalien parissa työskentelevän on parempi olla liian varovainen kuin huolimaton ja varautua erittäin tarkasti etenkin tuntemattomien aineiden kanssa toimiessa. Asianmukaiset turvakengät suojelevat jalkoja yllättäviltä roiskeilta, kun taas hanskat pitävät kädet turvassa.

Käsineiden valinnassa on tosin hyvä tehdä tarkka turvallisuusselvitys ennen lopullista valintaa, sillä kumi- ja muovihanskojen välillä on eroja. Kaikki materiaalit eivät välttämättä eristä tai kestä syövyttäviä aineita, jolloin niiden käyttö olisi yhtä tyhjän kanssa. Pahimmassa tapauksessa hansikas voisi jopa edesauttaa syövyttävän aineen imeytymistä ihoon. Lisäksi on tärkeää miettiä, millaisia vaaroja hanskoista voi mahdollisesti aiheutua – voiko tietty materiaali muuttaa tartuntaotteen kömpelöksi tai lisätä mahdollisuutta liikkuviin koneenosiin takertumiseen.

Vaikka turvavälineiden käyttö on kaiken A ja O, on niiden valinnassa huomioitava useita seikkoja, jotka voivat vaikuttaa työturvallisuuteen merkittävästi. Turvavarusteita on mahdollisesti vaihdeltava eri työtehtäviä suorittaessa, jotta suojaus on koko ajan asianmukaisella tavalla hoidettu.

Liukuesteet ehkäisevät liukastumisia

Monelle voi tulla yllätyksenä, että liukastumiset ja kaatumiset ovat tyypillisimpiä työpaikkatapaturmia, jotka useimmiten aiheuttavat käsi- ja jalkavammoja. Työntekijöiden turvallisuuden kannalta onkin erittäin olennaista huolehtia, että lattiapinnalla ei ole turhia esteitä, kuten sähköjohtoja, tai se ei ole tehty liukkaasta materiaalista. On myös tärkeää huolehtia, että siivouksen yhteydessä käytetään varoitusmerkkejä, jotka kertovat lattian olevan märkä.

Liukuesteet ovat erinomaisia apuvälineitä erityisesti tehdasoloissa, joissa voi olla paljon nestettä lattialla esimerkiksi tuotantoprosessin sivuaineena. Liukuesteitä voi ostaa erikseen ja ne on helppo kiinnittää kengänpohjiin.

Huomiovaatteet voivat pelastaa ihmishenkiä

Suomalainen jalankulkijaheijastin on innovaatio, joka on pelastanut monia henkilöitä tieliikenteessä. Tämä heijastava pinta on siirretty myös huomiovaatteisiin, joiden ansiosta henkilö huomataan pimeässä, kun valo heijastuu siihen. Heijastinliivi on loistavista ominaisuuksistaan huolimatta edullinen vaihtoehto, joka sopii erityisesti logistiikan kanssa työskenteleville henkilöille. Suomessa on syksyllä ja talvella erittäin pimeää ja tehdasalueella työskentelevää henkilöä voi olla haastavaa nähdä pilkkopimeässä.

Raskaan auton kuljettaja ei pysty reagoimaan kovinkaan nopeasti äkillisiin tilanteisiin, jos hän näkee ihmishahmon viime tingassa kulkuneuvonsa edessä tai peruutustilanteessa. Työnantaja voikin turvata työntekijänsä hankkimalla heijastinvaatteita ulkona pimeään aikaan työskenteleville henkilöille. Huomioliivit eivät ole pahitteeksi myöskään varastotiloissa, joissa trukit liikkuvat nopeasti paikasta toiseen. Suurten ja painavien taakkojen putoamisriski on aina olemassa, ja huomioliivin käyttö on ensiarvoisen tärkeää myös tällaisten vaaratilanteiden ennaltaehkäisyssä.

Suomalaiset työnantajat huolehtivat työntekijöidensä turvallisuudesta pääsääntöisesti erinomaisesti. Puutteita esiintyy tietenkin jonkin verran, mutta yleisesti ottaen työturvallisuustilanne on maassamme todella hyvällä mallilla.

Suomi on maa, jossa sääntöjen noudattamiseen suhtaudutaan perinteisesti vakavasti: hyvä esimerkki tästä on se, että liikennevaloissa todella harva suomalainen ylittää kadun punaisen valon palaessa, vaikka autoja ei näkyisi mailla eikä halmeilla. Sääntöjen noudattaminen on hyvä ominaisuus, joka liittyy tietyllä tapaa myös rehellisyyteen. Käsitys oikeasta ja väärästä on melko selkeä, ja asiat halutaan pääsääntöisesti tehdä hyvin.